Vývoj domácího monitoru

Vývoj prvního prototypu probíhal ve třech etapách. V první fázi bylo potřeba testovat například vhodné rozložení elektrod pro různé fáze těhotenství a polohy plodu nebo hledání vhodných algoritmů pro extrakci plodového EKG. Tyto první testy byly provedeny pomocí komerčně dostupných přístrojů pro měření biologických signálů.

V druhé etapě pak bylo přistoupeno k vývoji vlastního měřícího zařízení, byly testovány vhodné typy elektrod, druhy elektroniky a jejich kompatibilita s navrženými extrakčními algoritmy. Na základě toho byl posléze navržen abdominální pás vhodný pro domácí monitoraci plodu v pohodlí domova společně s mobilní aplikací, která snímané signály zpracovává a vyhodnocuje.