Výzkum a vývoj

Současný výzkum a vývoj společnosti navazuje na předchozí spolupráci firmy BABY patron s.r.o. s VŠB-TUO. Základy projektu jsou stavěny na existujícím předvýrobním prototypu, který bude v následujících fázích vývoje inovován – bude podstatně rozšířena jeho funkcionalita a zvýšena jeho přesnost. Inovace bude zahrnovat například sledování děložních kontrakcí (jejich intenzitu a četnost) a monitoraci mateřského EKG. Zvýšení přesnosti bude dosaženo zdokonalením způsobu snímání (umístění a materiál elektrod, zdokonalení HW) a také vylepšením metod zpracování signálu (předzpracování a extrakce fEKG).